informatie

Show de Knetter Festival

Op 9 juli 2022 wordt voor de eerste keer het Show de Knetter Festival in Zwolle georganiseerd. Achter de schermen zijn we hard bezig met de voorbereiding en we gaan ervoor zorgen dat het ook écht een festival wordt. Dit idee hebben we voor ogen: We zetten drie podia neer waar de hele dag door diverse optredens te zien zijn. Op het terrein worden verscheidende muziekworkshops en proeflessen gegeven en is er fotostudio waar leerlingen met hun instrument gefotografeerd kunnen worden. Daarnaast zijn er diverse eet- en drinkgelegenheden en is er klein vermaak zoals een springkussen, schminken, grabbelton etc. Amateurmuzikanten zullen verspreid over de dag optreden op de diverse podia. Tussen verschillende optredens in zullen ook bekende Zwolse artiesten optreden zoals GIRLSGIRLSGIRLS, Sanne en Sara en Medan Trio

Huisregels

  1. Op het terrein zijn alcohol, drugs (of onder invloed hiervan) en wapens niet toegestaan.
  2. Roken mag alleen buiten.
  3. Huisdieren, zelf meegebracht eten en drinken, glaswerk of andere scherpe of gevaarlijke voorwerpen die in strijd zijn met de nederlandse wetgeving zijn niet toegestaan.
  4. Op het festival zijn de consumptiemunten het enige betaalmiddel. Deze kunnen op diverse verkooppunten aangeschaft worden. Munten worden niet retour genomen.
  5. Toegangskaarten zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan andere personen.
  6. Het betreden van het festival is geheel op eigen risico.
  7. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, letsel of enig andere schade aan personen of goederen.
  8. Volg ten alle tijde de aanwijzingen van de organisatie op. Indien de organisatie inschat dat iemand in overtreding is of op een andere manier een onveilige situatie veroorzaakt is deze vrij om de betreffende persoon te verwijderen van het festivalterrein.
  9. Geniet!

Hier vindt het plaats

Over de organisatie

Het Show de Knetter Festival wordt georganiseerd door stichting Zwolle Presents. Het doel van Stichting Zwolle Presents is een podium bieden aan (jong) muzikaal talent. De afgelopen jaren heeft Zwolle Presents meerdere optredens georganiseerd waarbij amateurmuzikanten (leerlingen van Grandesco Music) de kans kregen om ervaring op te doen in het optreden op een podium. Te denken valt hierbij aan muzikale optredens in de Grote Zaal van Hedon, ‘Potje Jammen’ in de kleine zaal van Hedon, het “Kerstbal” in de Noorderkerk en een “Nieuwjaarsconcert” voor klassieke amateurmuzikanten in de Theodorakapel. Maar wij willen als stichting stappen maken, groeien. Naast het organiseren van bovenstaande evenementen, wat we zullen blijven doen, willen we dit jaar een nieuw evenement toevoegen aan ons lijstje: het Show de Knetter Festival. 

Je groeit samen sneller en om de laagdrempeligheid daarvan te waarborgen is het idee ontstaan om een festival te organiseren waarbij we dit nog veel breder trekken. Want waarom zouden we dit alleen voor de leerlingen van Grandesco Music houden als ons doel is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met muziek? Om die reden willen we toegankelijk zijn voor iedereen. Ook als je geen les hebt bij Grandesco Music zou je de kans moeten hebben om deel te kunnen nemen. Dit willen we bereiken door ook een podium te bieden aan mensen die amateurmuzikant zijn en als doel hebben meer podiumervaring op te doen.